Karen Floyd

Karen Floyd

CBO

Karen er lidenskapelig opptatt av kommunikasjon og vet at en enhetlig mobil tilstedeværelse er avgjørende for å styrke troverdigheten til et selskaps produkter og tjenester, og også forbedre kommunikasjon og samarbeid internt.


Karen er ekspert på PR, markedsføring og salg, og snakker flytende spansk, fransk og russisk. Karen har en godt utviklet kulturell forståelse og emosjonell intelligens, og med sin allsidige internasjonale erfaring kan hun oversette og formidle selv de mest komplekse konsepter og budskap på en lettfattelig måte som hvilket som helst publikum kan forstå.


Med sin sterke entreprenørånd grunnla Karen med hell Symmetry PR i 2008. Tidligere erfaring spenner over en rekke svært ulike organisasjoner, inkludert myndighetene i Marokko, global dot.com upstart fis.com og nå intraHouse og OneMobileTool.


Karen har en bachelorgrad i fransk, russisk og internasjonal politikk og en hovedfagsutdanning i PR. Hun er et fullt, akkreditert medlem av Storbritannias Chartered Institute of Public Relations.